Steuntje in de rug

Ons hele leven zijn we bezig om dingen te leren. Dat gaat wel eens even niet zo soepel of vanzelf. Een periode ondersteuning kan dan nèt dat steuntje in de rug geven, waardoor het weer makkelijk(er) of soepel(er) gaat, (net wat) minder inspanning kost of (wat) beter vol te houden is. Waardoor dat wat er in zit, er beter uit kan komen.

Vakken

Voor basisscholieren en middelbare scholieren kun je denken aan de leergebieden spelling, (begrijpend) lezen, taal, rekenen, visueel/ruimtelijke ontwikkeling, zaakvakken, moderne vreemde talen en leesbaar schrijven. Omdat je bijvoorbeeld je eigen aantekeningen niet (meer) kunt lezen door DCD of ASS bijvoorbeeld. Ook aan de toepassing hiervan bij vakken zoals wiskunde kun je denken of aan (technisch)tekenen. Met name bij studenten en middelbare scholieren in de bovenbouw van het VWO, zal niet in alle gevallen vakinhoudelijke begeleiding gegeven kunnen worden. De begeleiding richt zich dan op het proces, om de leerstof ‘behapbaar’ te maken.

Processen

Leerprocessen faciliteren, leidt vaak tot dat er beter uit kan komen wat erin zit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkgeheugen training of aan motorische oefeningen, aan planningsvaardigheden, agendabeheer, studievaardigheden en taakaanpak en aan ontdekken welke leerstijl bij je past. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij de overgang van basisonderwijs naar middelbaaronderwijs, bij beelddenken, maar ook bij DCD, NAH of HB of HSP. Of bij studieproblemen ten gevolge van bijvoorbeeld dyslexie of na ziekte of langdurige vermoeidheidsklachten, of bij (sociale) problemen in bijvoorbeeld de stage. Lekker in je vel zitten helpt ook om goed te kunnen leren. Over bijvoorbeeld coping strategieën, faalangst, stressreductie en examen begeleiding, is meer te lezen op de pagina welbevinden.

Ik leer anders

Sommige mensen denken eerder in beelden en niet zozeer in woorden. Daardoor kan het zijn dat sommige lesstof niet begrepen of onthouden wordt. "Ik leer anders" leert je om informatie te vertalen naar JOUW informatiesysteem: visueel.