Vooraf, of na uiterlijk 4 lessen, inschatting van het aantal keer dat nodig is. Daardoor komt u niet voor verrassingen te staan en hebt u overzicht over de totale kosten.

Altijd de mogelijkheid om in termijnen te betalen

Kosteloos stoppen na 4 lessen als de individuele lessen om welke reden dan ook niet voldoen (geen 'klik' of geen ontwikkeling bijvoorbeeld)

Duur

Trajecten duren meestal tussen de 8 en 20 weken (= een half schooljaar). Begeleiding langer dan een half schooljaar of gedurende meerdere schooljaren, kan aan de orde zijn bij bijvoorbeeld diagnoses, bij niet aangeboren hersenletsel (NAH), ten gevolge van complicaties rondom de geboorte, bij achterstanden van meer dan een jaar en/of als er na een tijdje andere of meer probleemgebieden tot uiting komen. De lesduur kan variëren. In sommige situaties zal een half uur voldoende zijn, maar lessen van 45 of 60 minuten zijn ook mogelijk, al dan niet in combinatie met huiswerk. Begeleiding kan wekelijks één of meerdere keren, tweewekelijks of maandelijks plaatsvinden in de praktijk in Tilburg of op locatie.

Arrangementen

Voor leerlingen met een arrangement is gespecialiseerde ondersteuning op school mogelijk. Een paar keer per week wordt de leerling dan onder schooltijd in de eigen schoolomgeving ondersteund in samenwerking met alle betrokkenen rondom de leerling. U kunt denken aan ondersteuning bij complexe problematiek met een motorische factor, bij problemen op het gebied van dyslexie, (hoog)begaafdheid, NAH, DCD en HSP. In de praktijk is tevens ervaring met gender vraagstukken.

Kosten

De kosten van begeleiding variëren tussen de 25 euro per week (met extra huiswerk en vaak ook met extra ondersteuning thuis door ouder(s)) en 75 euro per week. In sommige gevallen is (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de Gemeente mogelijk. Studenten en gezinnen die bijstand hebben, krijgen korting.