Saskia Herder

"Om wat erin zit er ook uit te laten komen"

Wetenschap als uitgangspunt

Bij voorkeur wordt gewerkt met programma's die door wetenschappers ontwikkeld zijn en/of waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is aangetoond. De focus ligt op de persoon als geheel.

De praktijk richt zich in het bijzonder op problematiek met meerdere kanten, zoals bijvoorbeeld (hoog)begaafdheidsvraagstukken, een disharmonisch intelligentieprofiel, dyslexie, hoogsensitiviteit, niet aangeboren hersenletsel.

Mijn achtergrond

Na de PABO volgden 13 jaar in het basisonderwijs. In eerste instantie als groepsleerkracht, daarna als remedial teacher, motorisch remedial teacher, vertrouwenspersoon, intern begeleider en project coordinator. Daarna volgden enkele jaren docentschap op het ROC Midden Brabant waar coaching van studenten en het ontwikkelen van een (niveau 4) opleiding op maat, het hart van het werk vormden. Verder werden aan de PABO’s in Tilburg en in Helmond een aantal jaren gastlessen verzorgd. In Tilburg was dat voor studenten en in Helmond waren dat nascholingsactiviteiten op bewegingsgebied voor afgestudeerde leerkrachten. In 1998 werd een tweejarige opleiding Motorische Remedial Teaching afgerond en dat was ook de start van de praktijk. In 2006 werd de praktijk uitgebreid met remedial teaching, na een tweejarige opleiding Remedial Teacher. Na- en bijscholingen vonden plaats op het gebied van sensorische integratie, hechting, vroegkinderlijk trauma, topsport coaching, NAH, ADHD, NLD, dyslexie, mediation, basiscommunicatie, coaching, project management, oplossingsgericht werken, dyscalculie, circustechnieken, weerbaarheid (rots en water accreditatie inclusief trauma), executieve functies, moderne vreemde talen, “ik leer anders” coach, jungle memory coach, HSP (hoog sensitiviteit aan de Universiteit van Brussel).

En ook…

Is op verschillende gebieden begeleiding voor volwassenen of voor teams mogelijk. U kunt denken aan een lezing, een cursus, of aan ondersteuning. Ook kunnen leerlingen met een arrangement op uw locatie begeleid worden.

Deze organisaties gingen u voor: WSNS samenwerkingsverband Tilburg-West, Fontys PABO Tilburg, Basisschool De Bloemaert Tilburg, Logopedisten kring Waalwijk, ROC Midden Brabant, Basisschool Christoffel Tilburg, PABO De Kempel Helmond, Fontys Sporthogeschool Tilburg, omnisportvereniging Were Di Tilburg, Walewyc-mavo Waalwijk, basisschool Jan Ligthart Ringbaan Oost Tilburg, Voetbalvereniging samen RKC Waalwijk, Basisschool de Rubenshof Oosterhout.