Methodiek

Wetenschappelijk

Programma’s waarvan het positieve effect wetenschappelijk is aangetoond of die ontwikkeld zijn door wetenschappers, hebben de voorkeur. Met regelmaat stel ik mij op de hoogte van nieuwe wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen. Zowel wetenschappelijk onderzocht, als pragmatisch, is de insteek ‘doen wat werkt’. Om leerprocessen en denkprocessen te faciliteren, is in de praktijk een scala aan instrumenten voor handen.

Positieve psychologie

De lessen zijn gericht op het zelfsturend vermogen vergroten, op vaardigheden en strategieën verwerven, uitbreiden en kunnen toepassen. Daarnaast worden ook compensatie technieken aangeleerd. Doelmatig de eigen sterke kanten benutten, steeds vanuit (leren) vertrouwen op zichzelf en het eigen kunnen, zijn een belangrijk uitgangspunt. Met positieve psychologie als insteek. Zodat wat lukt, in meer en meer situaties toegepast, ingezet of gebruikt kan worden.

Natuurlijk leren

Huiswerk, al dan niet ‘reallife’, kan deel uit maken van de begeleiding om zo het proces van toepassen van het geleerde verder te verinnerlijken. Ook kan het zijn dat daar, al dan niet in eerste instantie, juist niet voor wordt gekozen, om zo aan natuurlijk en impliciet leren optimaal de ruimte te geven.

Bewegen

Aspecten van leren en van bewegen zijn gebleken veelvuldig hand in hand te gaan. De positieve invloed die van bewegen uit gaat, maakt deel uit van de begeleiding. Het voegt daarnaast een speels element toe.