Lekker in je vel zitten is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid. Welke leeftijd je ook hebt, (op)groeien valt soms niet mee.

Stress reductie & examen begeleiding

Begeleiding om dichtklappen te voorkomen, om angst te verminderen en om te leren gaan met prestatiedruk. Om ook tijdens spannende momenten en situaties na te kunnen blijven denken, zoals bijvoorbeeld tijdens en spreekbeurt of bij mondelinge examens. Vanuit een realistische en positieve kijk op eigen kunnen, staan vergroting van het zelfsturend vermogen centraal en effectiever omgaan met problemen binnen een taak (coping). Hierbij ontwikkel je een toenemend vertrouwen in jezelf.

Weerbaar zijn

Psycho-fysieke lessen ter versterking van de sociale, mentale en fysieke weerbaarheid. Deze training versterkt het zelfvertrouwen en de eigenwaarde en de persoonlijke effectiviteit. Je leert er onder andere grenzen ervaren en stellen, overtuigend overkomen, contact maken, contact houden en contact vermijden, blijven denken terwijl je doet en blijven doen terwijl je denkt, je reactie onder spanning beïnvloeden. Voor wie zich beter wil beheersen, initiatieven wil nemen, zich wil kunnen uiten, zelfvertrouwen wil hebben, wil durven, voor wie aansluiting bij anderen wil vinden, vriendelijk en duidelijk wil communiceren, grenzen wil aanvoelen én aangeven. De training bestaat onder andere uit fysieke spel- en oefenvormen, gebaseerd op het ‘rots en water’ programma. Wat je leert pas je meteen toe op school, thuis en met vrienden. De lessen zijn passend voor iedere leeftijd, zowel individueel als in een groepje.

Zelfregulatie & ontspanning

Soms is balans vinden aan de orde, bijvoorbeeld na ingrijpende gebeurtenissen of bij nieuwe uitdagingen of als een nieuwe fase zich aandient of het lastig is om na de drukte van de dag in slaap te vallen. Daarnaast valt te denken aan psychosociaal trauma en aan rouw. Je leert ontdekken hoe jouw systeem werkt en wat je helpt om (weer) tot rust te kunnen komen. Ook leer je om hierin zelf (meer) te sturen. Een psychofysieke insteek vanuit positieve psychologie. Ook worden soms bewegingsmeditaties gedaan. Meer en meer wetenschappelijk onderzoek laat de positieve effecten zien van meditatie op gedrag en zelfs op leerresultaten.

Lessen over geluk

Op wetenschappelijke basis, voor 10-15 jarigen. Over een positief lichaamsbeeld, een positief zelfbeeld ontwikkelen, vanuit een positieve mindset denken, de kracht van positieve emoties en over positieve relaties. Om meer veerkracht en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

In de praktijk is wat ervaring met gender vraagstukken.